Logo principal Acords.net Segueix Acords.net al Twitter Segueix-nos al Twitter!


El noi de la mare Populars catalanes
Sol                Do         Sol
Què li darem en el Noi de la Mare?
                      Do    Sol
Què li darem, que li sàpiga bo?
         lam        Re     Sol
Li darem panses amb unes balances,
         lam        Re   Sol
li darem figues amb un paneró.

Què li darem al Fillet de Maria?
Què li darem al formós Infantó?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mató.

Tampatamtam, que les figues són verdes,
tampatamtam, que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia de Rams.

Font: acords.net

 

Acords.net, 2006-2010 - Política de privacitat